Vrijdag 23 Maart 2018

Beste scouts, oud-scouts en scoutsvrienden!
Onze scouts bestaat tot op heden meer dan 50 jaar.

Weinig mensen weten helaas hoe het allemaal begon. Daarom hebben wijzelf ook beroep gedaan op de bereidwilligheid en goedheid van onze trouwe stichters. Zij zullen voor u hieronder het waargebeurde verhaal schetsen over hoe scouting in Torhout startte.

Er was eens… in de jaren 1953 – 1954 een 16-jarige Herwig Declercq die te Kortemark leefde. Hij droomde ervan om bij de scouts te gaan . Er is echter één groot probleem om die droom waar te maken. Er bestaat nog geen scoutsgroep in Kortemark, noch in de omliggende gemeenten. In die jaren is scouting bijna enkel aanwezig in de steden en heeft de naam van een beetje elitair en militaristisch te zijn.
Op een bepaald ogenblik besluit Herwig dan maar om op zoek te gaan en komt zo op zekere dag terecht in Oostkerke bij Brugge, waar een grote scoutsactiviteit plaatsvindt. Tussen de aanwezige groepen gaat zijn hart onmiddellijk volop uit naar de Brugse atheneumgroep “Prins Albert”.
Het resultaat: als verkenner trekt hij elke week met zijn zware, witte fiets van Kortemark naar Brugge waar hij Luc Vranckx als hopman heeft. Een naam die in ons verhaal nog terugkomt.
Onze verkenner Herwig stapt in leiding en hij wordt ook hopman.
Enthousiaste scouts willen echter scouting breder uitdragen en daarom wordt gestart met losse patrouilles op plaatsen waar geen groepen bestaan. Grote bezielers daarvan zijn o.a. de toenmalige DC (Districtscommissaris), de Brugse architect André Depauw (die ook nog terugkomt in ons verhaal) en onze reeds genoemde Luc Vranckx. Door de moeilijkheden van de grote afstand tussen Kortemark en Brugge wordt beslist om in Kortemark met dergelijke losse patrouille te beginnen. We zijn dan 1957.

Omdat men beseft dat Kortemark te klein is om te overleven, gaat men over de gemeentegrens kijken en komt men in o.a. Torhout terecht waar het verhaal van onze Scoutsgroep (Robrecht Van Bethune) op 26 december 1958 van start gaat in de leraarskamer van Aalmoezenier Willy Leroy in het St-Jozefscollege.
Op deze stichtingsvergadering vinden we 4 mensen terug: Herwig Declercq waarvan we het verhaal reeds kennen, samen met aalmoezenier Willy Leroy, Daniël Gobyn en Jozef Daled.
Jullie vragen zich misschien af, hoe komen die 3 andere figuren daar terecht? Je zou het kunnen omschrijven als “op tijd en stond wat flink bijgestuurde toevalligheden”.

Maar eerst nog dit: de nieuwe op te richten groep vertrekt op dit ogenblik nog als een uitbreiding van de groep Robrecht de Fries uit Kortemark. Het is een open groep. Dit wil zeggen, ze zijn niet gebonden aan een school of parochie en de groep staat open voor iedereen, los van wie of wat dan ook en los van elke achtergrond of overtuiging. Dit was een voor die tijd een zeer vooruitstrevende beslissing (nu noemt men dit progressief). De huidige generatie kan dit moeilijk nog begrijpen, maar toen werd ook Torhout, zoals alle dorpen, gemeenten en steden nog bestuurd vanuit het stadhuis en de parochiekerk. Beiden oefenden toen ook, wat men zou kunnen noemen, de sociale controle uit over hun burgers.
Een jaar later wordt de groep een afzonderlijke groep met de naam Robrecht van Bethune.

Laten we terugkomen op de vraag, hoe komen die 3 andere mensen daar terecht?
Laten we beginnen met de aalmoezenier Willy Leroy (jammer genoeg reeds overleden).
Het wordt een zeer pittig verhaal want hij wordt door het bisdom als leraar naar het St-Jozefscollege gestuurd om de KSA nieuw leven in te blazen. Maar wat was er gebeurd?
Hij was toevallig als aalmoezenier mee geweest op kamp met de Prins Albertgroep en vond dit fantastisch om met atheneumjongens te werken. Je moet dit ook in de sfeer van toen zien: wie toen naar een atheneum ging was voor de geestelijkheid zoveel als een “gehele of halve heiden”. Zijn ervaring op het kamp hebben toen bij hem een heel ander en breder beeld geschapen over atheneumstudenten. Hij had daar zelfs vastgesteld dat iemand uit die atheneumgroep, met name Luc Vranckx, koos voor het priesterschap.
Het gevolg is dat hij niet de KSA nieuw leven in blaast maar beslist om aalmoezenier te worden bij de scouts van Kortemark en dus ook van Torhout. Dit werd hem absoluut niet in dank afgenomen en hij is het dan ook mogen gaan uitleggen op het bisdom. Gelukkig bleef hij bij de scouts.

Dan komen we bij Daniël Gobyn.Vlaggenmast
De Bruggeling Daniël was, en is nog steeds, spelend lid van de scoutsharmonie St- Leo, nu Koninklijke scoutsharmonie en hier aanwezig. Als jonggehuwde komt hij in Torhout wonen daar hij de secretaris geworden is van het OCMW.
Hij woont er nog maar pas één jaar als op zekere dag bij hen thuis de bel gaat en onze reeds bekende Luc Vranckx hem komt vertellen dat men van plan is om ook in Torhout met de scouts te starten en of hij, Daniël, bereid is om voorzitter van de nieuwe groep te worden. Het antwoord van de overtuigde scout is natuurlijk onmiddellijk positief.

En ten slotte komen we bij de laatste aanwezige: Jozef Daled.
Na de lagere humaniora in het college waar hij lid was van de KSA, trok hij naar de Academie voor Schone Kunsten in Brugge. Gedaan dus met de KSA.
Daar kreeg ik hij les van, jawel, onze DC André Depauw en die besmette hem met het scoutsvirus. Medeleerlingen-scouts deden daar dan nog een duwtje bij. Zo kun je Jozef, toen een 18/19- jarige, “een late roeping” in scouting noemen.
Het resultaat was dat hij de “facteur” werd voor de briefwisseling tussen André Depauw, Aalmoezenier Leroy en Herwig Declercq.
Met als gevolg dat Jozef ergens in 1958 startte als Avl in Kortemark waar hij, na zijn stagelopen, op 1 november 1958 de officiële volmacht als Avl, met het n° 7860, kreeg van het verbond. Dit “scout worden” gebeurde wel nadat zijn ouders sterk moesten worden overtuigd door Herwig Declercq en, jawel, opnieuw Luc Vranckx.
Ook de baas van zijn vader, die bij de gasdienst in Brugge werkte, heeft toen zijn ouders doen zwichten al waren ze, en zij niet alleen, ervan overtuigd dat “de scouts in Torhout nooit zou lukken”.
Maar iedereen die zo dacht had het mis, gelukkig maar.
6 Maanden na de start en juist voor de vakantie bestond de groep reeds uit 29 welpen, 28 Jvk/Vk en 8 leiding. Het mocht echt een succes genoemd worden, o.a. dankzij de enorme steun van de toen bestaande ouderraad.

En nog even dit:
* De eerste vergadering van de groep ging door op de binnenkoer van de verdwenen brouwerij Fraeys in Torhout en waar we ook ons eerste lokaal kregen in een kelder onder het woonhuis op de Burg, bereikbaar via een lage deur halfweg de inrijpoort naar de brouwerij (zie foto: Belofteaflegging Ludo Schellens op binnenkoer brouwerij Fraeys)

foto van de binnenkoer brouwerij Fraeys

* Het eerste Jvk/Vk kamp ging reeds in 1959 door op het domein Puyveld in St-Niklaas.
* En ook de welpen trokken toen reeds op kamp naar Merkenveld.

Nadien zwermde scouting nog verder uit naar Lichtervelde, Gits, Veldegem, Ruddervoorde en Gistel. Maar ook uit Aartrijke hadden we een patrouille. De groep groeide steeds verder met als resultaat dat we vandaag, 50 jaar verder, feest mogen vieren.
Tot daar het waargebeurde verhaal over hoe onze 50-jarige scoutsgroep Robrecht van Bethune ontstond. .De rest van het verhaal van de start tot op heden werd verder geschreven door zeer veel leiders en leidsters die wij als starters absoluut willen bedanken, want zonder hen zou onze scoutsgroep niet verder gegroeid zijn.

We zouden hier kunnen stoppen, maar velen van jullie zullen waarschijnlijk nieuwsgierig zijn en zich afvragen: Wie waren die allereerste leden?
We zijn die terug gaan opzoeken in de eerste aansluitingslijsten vanaf oktober 1958 tot het einde van het eerste scoutsjaar. Zoals je zal horen kwamen er steeds maar nieuwe leden bij waardoor men met zeer korte tussentijden nieuwe aansluitlijsten moest doorsturen naar het verbond. Soms om de week of om de 14 dagen.
Er komen, zelfs voor de huidige generatie, bekende namen in voor.
We overlopen ze even vlug.

op 4 oktober 58 vertrekt de eerste lijst
* Herwig Declercq: groepsleider
* Willy Leroy: groepsaalmoezenier
* Daniël Gobyn: Groepsvoorzitter
op 17 januari 59 wordt dan de eerste Torhoutse leiding aangesloten
* Jean-Marie Moeneclay als AVL
* Frieda Tavenier als Awl (kon jammer genoeg hier vandaag niet aanwezig zijn)
* Jenny Verhaege als Wl (aanwezig)
* En ikzelf als Avl
op 23 februari 59 vertrekt de lijst met de eerste 9 Jvk’s en Vk’s
* Jan Depuydt (Pl)
* Luc De Rudder
* Joël Jacques
* Jozef Loose
* Philippe Moeneclay
* Geert Snauwaert
* Christiaan en Paul Van Damme
* Johan Vereenooghe
op 1 maart 59 worden ook de eerste 11 welpen reeds ingeschreven
* Guy De Pondt
* Dominique De Rudder
* Jozef Dewandeler
* Frank Dewilde
* Bernard Moeneclay
* Jozef Snauwaert
* Filip Van Compernolle
* Fernand en Francis Van Damme
* Jan Van Houtte
* Chris Vereenooghe
reeds 14 dagen later op 16 maart
* Komt Eric Van de Pitte bij de welpen
- en komen er nog 4 Jvk’s/Vk’s bij
* Gaston De Floo
* Achille Ossaer
* Ludo Schellens
* Wilfried Vanhoorn die nadien ook nog Grl wordt en jammer genoeg op 21 september 2006 plots op 61 jarige leeftijd overleed. Een flinke delegatie oud-scouts was aanwezig op zijn begrafenis.
op 24 maart vertrekt dan terug een nieuwe lijst met 7 Jvk’s/vk’s
* Guido Blomme (Zedelgem)
* Frits Compernol
* Antoon De Puydt
* Arnold Naessens (Zedelgem)
* Gery Rondelez
* Daniël Warlop
* Roger Sap
op 6 april komen er terug 5 welpen bij
* Paul Cafmeyer
* Christiaan Coucke
* Hans en Luc Loose
* Pol Warlop die later ook Grl werd
- er komt ook nog 1 verkenner bij
* Daniël Vanhoutte (Zedelgem) die later met scouting start in Gistel
een week later, op 13 april worden terug 4 nieuwe welpen ingeschreven
* Frank Gryffroy
* De broers Jean en Jef Jacques
* En Luc Van Eyghen
dan wordt het wat rustiger… Op 25 mei startten officieel opnieuw 4 welpen
* Frank Bevernagie
* Chis Meulemeester
* Luc Leuridan
* Johan Windels
- en start Frieda De Sutter als Awl
en nog is het niet gedaan, 10 dagen later, op 4 juni, mag er terug een lijst vertrekken naar het verbond met 6 nieuwe verkenners
* Paul Bevernagie
* Roland Blieck (Wijnendale)
* Robert De Pondt
* Adelin Librecht (Wijnendale)
* André Van Besien
* Dirk Van den Auwele (Wijnendale)
en op 15 juni, juist voor de vakantie en op bijna het einde van ons eerste scoutsjaar vertrok de laatste aansluitingslijst met de laatste 3 nieuwe welpen voor dit scoutsjaar
* Jos Cafmeyer
* Raf Cafmeyer
* Paul De Lange

Andere ook heel bekende namen van leiding of leden komen in beeld vanaf september met de start van het scoutsjaar 59 – 60. Het zou ons echter te ver leiden, want die lijsten werden steeds maar langer en langer…

Groepsfoto van de welpen tijdens het carnaval in Torhout (jaar 1961)

naar boven